Board of Directors

President

 • OKIGAWA Etsumi

Vice President

 • KANAI Kensuke
 • MIZUSAWA Jiro

Directors

 • ISHIHAMA Hiroki
 • EHARA Yoshito
 • OKANO Yoshinori
 • KATSURA Ritsuya
 • KEMMOCHI Satoru
 • SUGIMOTO Masako
 • SUSUKI Futoshi
 • NAKAMURA Toshiya
 • FUZAWA Takashi
 • YAMAGATA Shigeo

Auditors

 • AIKAWA Takanori
 • AKAZAWA Yasushi

Adviser

 • TANAKA Osamu
 • SAGARA Jiro
 • SHIGENARI Takeshi

Chief Secretary

 • FUKANO Eiko

Office of RESJA

 • 2-7-20 Sugita, Isogo-ku, Yokohama 235-0033, JAPAN
 • E-mail: international@resja.or.jp
 • Facsimile: +81 45 353 8365